Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Skaun

Nybygg av næring og boliger i Skaun
Leilighet/forretningsbygget blir i 3-4 etasjer.
Nybygg av brannstasjon i Børsa sentreum, Skaun
Regulering av bolig/fortetning/kontor til brannstasjon.
Utarbeidelse av områdesplan for Venn Sentrum
Viktige momenter i planarbeidet vil være: Avklare arealbehov for mulig ny skole/oppvekstsenter. Tilrettelegge for ulike typer boliger i og nært sentrum. Tilrettelegge for næring og andre typer virksomheter. Forbedre trafikksikkerheten, etablere/forbedre gangforbindelser i sentrum og til/fra sentrum. Fastsette prinsipper for forskjønning av sentrum.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: