Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Rindal

Nybygg av boligområde i Rindal
Gnr/bnr: 67/1, 67/2, 67/19, 67/22, 67/25, 67/35, 67/86, 67/87, 67/88, 67/89, 67/90, 67/91, 67/92, 67/93, 67/95, 67/96, 67/97, 67/99, 67/101, 67/102, 67/103, 67/104, 67/105, 67/106, 67/109, 67/110, 67/113, 67/120, 67/121, 67/122, 67/124, 67/125, 67/135, 67/139, 67/149, 67/150, 67/154, 67/155, 67/159, 67/160, 67/161, 67/163, 67/164. Totalt 23 boenheter.
Ny bru på Fylkesveg 65 i Rindal
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Nybygg av hytter i Rindal
Gnr/bnr: 69/3, 4 og 33.
Utbedring av bru på Fv 65 i Rindal
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Etablering av masseuttak i Rindal
Samlet uttak inntil 10.000 m3.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: