Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Rennebu

Nybygg av hytter i Rennebu
Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av hytter i Rennebu
Totalt 120 tomter. Selges både til utbyggere og til privatpersoner.
Etablering av infrastruktur for hytter i Rennebu
Totalt 120 tomter. Selges både til utbyggere og til privatpersoner.
Fv 700 Granabrua i Rennebu Forsterkingsarbeider på bruer i Sør-Trøndelag
I NTP for utførelse 2018-2023. Forsterking i forbindelse med økt vekt på tømmerbiler fra 56 til 60 tonn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: