Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Osen

Etablering av næring og lager i Osen
Planområdet er ca 300 daa og planlegges regulert til havn, nærinsbebyggelse, forretning, kontor, industri og fiskerihavn/småbåthavn.
Nybygg av rorbuer m.m i Osen
15-20 utleie enheter.
Nybygg av hytter og naust i Osen
Totalt 14 nye hytter og 2 nye naust områder.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: