Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Orkland

Nybygg av vindkraftpark i Snillfjord kommune
Totalkostnad 3,3 Mrd nok. 55 vindturbiner. 150 MW.
Nybygg av boligområde i Orkdal
Prosjekt i tidlig fase. Avventer kommuneplan. 1000 mål.
Nybygg av nærings-/opplevelsessenter på Rømme
Parkeringskjeller: 80 plasser i p-kjeller.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Rømme, trinn 4 mfl
Ca. 20 leiligheter/trinn. Totalt 150 leiligheter og ca. 750 kvm næring. Parkeringskjeller under leilighetene.
Riving og nybygg av grunnskole i Lensvik
Totalt 200 barn og elever.
Nybygg av vindpark i Snillfjord
28-52 møller, 130 MW. Konsesjon er gitt.
Nybygg av kombinert nærings- og leilighetsbygg i Orkanger
Ca 30- 40 leiligheter. 1000m2 næring.
Utbedring av Fylkesveg 714 Våvatnet-Snilldalen
Del av ny fylkesvei 714, Lakseveien.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Rømme, trinn 3
Ca. 20 leiligheter/trinn. Totalt 150 leiligheter og ca. 750 kvm næring. Parkeringskjeller under leilighetene.
Utbedring av Fylkesveg 714 til Våvatnet
Inkl. ny veg gjennom kurve vest for Stokkhaugen og Våda indre bru. Del av ny fylkesvei 714, Lakseveien.
Tilbygg av folkehelsesenter i Orkanger
Det er tatt hensyn til at Folkehelsesentret kan utvides for utleie til andre aktører som er relatert til helse.
Ny tunnel på Fv 714 Mjøneshatten i Snillfjord
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,2 (middels). Skredtype stein.
Nybygg av leiligheter på Rømme, trinn 2
Ca. 20 leiligheter/trinn. Totalt 150 leiligheter og ca. 750 kvm næring. Parkeringskjeller under leilighetene.
Nybygg av servicesenter ved Ålistolen
Bygging av servicesenter i forbindelse med ny vei mellom Agdenes og Snillfjord.
Utbedring av vei langs Fv. 714 samt etablering av adkomstvei til bolig i Trøndelag
Jobben består i å utbedre fire parseller på Fv714, samlet lengde ca 3200m, samt etablering av ny adkomst til bolig.
Utbedring av Fylkesveg 714 Røssvika-Slåttavika
Del av ny fylkesvei 714, Lakseveien.
Utvidelse av boligfelt i Snillfjord
I samarbeid med nye Hitra kommune.
Utbedring av Fylkesveg 714 Fossdalen
Del av ny fylkesvei 714, Lakseveien.
Fv 65 Orkanger-Møre grense, utbedringsarbeider
I transportplan Sør-Trøndelag 2014-23. 33,2 km.
Fv 701 Meldal-Storås, utbedring
I transportplan Sør-Trøndelag 2014-23. 9,2 km.
Utbedring av Fylkesveg 714 Bergsbakken - Storvasstunnelen
Del av ny fylkesvei 714, Lakseveien.
Nybygg av vei og hytter i Meldal
Ny hyttevei og noen nye hyttetomter.
Nybygg av hytte i Meldal
Utvidelse av eksisterende felt. Infrastruktur finnes. Privat grunneier.
Utbedring av Fylkesveg 714 Nessavatnet
Del av ny fylkesvei 714, Lakseveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: