Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Oppdal

Nybygg av fritidsboliger ved Hamna i Oppdal
70 tomter. Planområdet er på ca. 200 da og ligger ved Hamna mellom E6 og Gamle Kongeveg, ca. 6 km nordøst for Oppdal sentrum. Vann og avløp skal kobles til kommunalt nett.
Nybygg av hytter i Stølen
40 hytter rett ved skiheisen i Oppdal
Rassikring på E6 Vadvegen i Oppdal
Fanggjerder, nett og bolting. ÅDT 2020. Skredfaktor 2,67 middels.
Rassikring på E6 Trollkjerka-Prekestolen i Oppdal
Fanggjerder, nett og bolt. ÅDT 2020. Skredfaktor 2,58 middels.
Rassikring på E6 Hakkmittberget i Oppdal
Fanggjerder, nett og bolting. ÅDT 2020. Skredfaktor 2,67 middels.
Sanering av avløpsledning i Oppdal
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Oppussing av vei i Oppdal
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Oppussing og asfaltering av vei i Oppdal
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Sanering av vannledning i Oppdal
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: