Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Namsos

Nybygg av hytter i Namdal, trinn 2 mfl
Trinnvis utbygging i løpet av 15-20 år. Totalt ca 1000 tomter.
Nybygg av boliger i Namsos
Ca. 200 boenheter.
Tillbygg av sykehus i Namsos
Akuttmottak, AMK-sentral, sengeområder og poliklinikk.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus mm i Namsos, trinn 2 mfl.
Trinnvis utbygging. Det legges opp til varierende bebyggelse med eneboliger, rekkehus og blokkbebyggelse. Adkomstvei fra Olav Duuns vei.
Nybygg av næringsområde i Namsos
Det er foreløpig uklart om vad som skal bygges på tomten.
Utvidelse av kulturhus i Namsos
En samlokalisering av kulturskolen, opplæringssenteret og flyktningtjenesten.
Utbedring av Fv 17 Namsos-Overhalla-Høylandet
Fra Fylkestingets vegprioriteringer. 48,3km ÅDT 1500,2500. A-veg.
Nybygg av boligområde i Namsos trinn 2
Ca 25 boenheter fordelt på rekkehus, 2-mannsboliger og eneboliger.
Nybygg av hytter og rorbuer i Namdalseid
Ca. 10-15 st. hytter og 4-8 st. rorbuanlegg.
Miljøtiltak i Bangsund sentrum
Delstrekning 8 på Fv. 17 Steinsjker- Namsos.
Nybygg av boliger i Namsos, trinn 1
10 tomter i trinn 1. Totalt 53 tomter. Både en- og tomannsboliger på flere av tomtene og nabotomter kan eventuelt slås sammen. Området er flatt og lett utbyggbart.
Etablering av ny hovedvannledning fra Tavlåa til Spillumstranda i Namsos, etappe 3
Utskifting av hovedvannledningen fra dammen i Tavlåa og ned til vannbehandlingsanlegget. Totalt en rørstrekning på over 4 km. Rørstrekningene gjennomføres i 3 etapper.
Etablering av vaskeplass m.m i Namdalseid
Etablering av vaskeanlegg for biologisk grensekontroll ved mottak av kjøretøyer og materiell. Vaskeanlegget skal væreinnendørs med 4-6 stasjoner. Kontorareal med 2-4 plasser Garderober, toaletter og spiserom for ca. 10 personer. Området har verken vann eller avløp, og det er langt til offentlig infrastruktur. Vann og avløp for anlegget må løses med eget lokalt system. Anlegget vil ikke være i daglig bruk, men brukes intensivt i de periodene det er i bruk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: