Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Midtre Gauldal

Nybygg av idrettsanlegg på Hov i Soknedal
Gnr/bnr: 134/2, 3 mfl. 15,4 daa. (Østre del).
Nybygg av industriområde i Soknesøra, Støren, Midtre Gauldal kommune
Tilrettelegging av næringsareal for mindre bedrifter og mindre arealkrevende foretak som småindustri mv. Gnr/Bnr: 44/3 mfl.
Nybygg av hytter på Kjølen ved Budalen
360 dekar. Gnr/bnr: 131/2, 137/2.
Nybygg av omsorgsboliger i Midtre Gaudal
Boliger spesielt rettet mot personer med nedsatt bevegelsesevne.
Utvidelse av barnehage i Soknedal
Gnr/bnr: 134/2, 3 mfl.
Etablering av fellesareal på Hov i Soknedal
Gnr/bnr: 134/2, 3 mfl. 180-190 parkeringsplasser.
Fv 633 Roggabrua i Midtre Gauldal Forsterkingsarbeider på bruer i Sør-Trøndelag
I NTP for utførelse 2018-2023. Forsterking i forbindelse med økt vekt på tømmerbiler fra 56 til 60 tonn.
Fv 633 Rognesbrua i Midtre Gauldal Forsterkingsarbeider på bruer i Sør-Trøndelag
I NTP for utførelse 2018-2023. Forsterking i forbindelse med økt vekt på tømmerbiler fra 56 til 60 tonn.
Vedlikehold av veitunneler i Møre og Romsdal og Trøndelag
Felles kontrakt for Eggetunnelen, Måsørtunnelen, Koatunnelen, Tangtunnelen, Værnestunnelen, Helltunnelen, Stavsjøfjelltunnelen, Væretunnelen, Grillstadtunnelen, Strindheimtunnelen, Skansentunnelen, Ilsviktunnelen, Marienborgtunnelen, Stavnetunnelen, Elgtråkket, Brukbakktunnelen, Hofstadtunnelen, Håggåtunnelen, Bratlitunnelen, Soknedalstunnelen, Harangtunnelen, Freifjordtunnelen, Høgsettunnelen, Eikremtunnelen, Vulviktunnelen, Kansdaltunnelen, Gyltunnelen, Oppdølstrandtunnelen, Hellandtunnelen, Remmemtunnelen, Hjelviktunnelen, Vågstrandtunnelen, Måndalstunnelen, Innfjordstunnelen, Halsatunnelen, Fantebrauta tunnel, Hatlaåstunnelen, Skuggentunnele, Sørnestunnelen, Ellingsøytunnelen, Valderøytunnelen, Moatunnelen, Blindheimstunnelen, Furenetunnelen, Rotsethorntunnelen, Hjartåbergtunnelen, Årsettunnelen, Fyrdsbergtunnelen, Damfosstunnelen, Eidsnakktunnelen, Kvivstunnelen og Kjøshammartunnelen.
Tiltak på E6 mellom Vindåsliene og Korporalsbura i Soknedal sentrum
Tiltak Soknedal sentrum, samarbeid med kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: