Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Meråker

Nybygg av hytter i Meråker, felt 6.4
Godkjent detaljregulering. Totalt 32 tomter for Fagerlia felt 6.2 og 6.4. Cirka 30-40 enheter.
Nybygg av skole i Meråker
Gnr/bnr: 35/ 8, 9, 10, 18, 29, 35 og 40.
Nybygg av hytter i Meråker, felt 6.3
Godkjent detaljregulering. Totalt 23 tomter og ca. 32 boenheter. 10 tomter er solgt til private eier.
Nybygg av hytter i Meråker, felt 6.1
Ca 4 tomter gjenstår.
Nybygg av hytter i Meråker, felt 6.2
Totalt 32 enheter for Fagerlia felt 6.2 og 6.4.
Nybygg av kraftverk i Meråker
Konsesjon er gitt. 10,5 GWh.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: