Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Heim

Ny bru og undersjøisk tunnel i Halsafjorden i Halsa
26 km. Kryssing over Halsafjorden. Grunnundersøkelsene utføres over to faser; i fase 1 skal det gjøres geofysiske målinger og i tillegg innledende geotekniske undersøkelser (uten boring) og basert på resultatene av fase 1 og derav følgende vurderinger skal det i fase 2 gjøres detaljerte geotekniske undersøkelser (med boring).
Etablering av næring/industri og rasteplass mm langs E39 i Heim
Gnr/bnr: 118/1, 118/3 og 119/1.Planer om næring/industri, vegpark, rasteplass, bensinstasjon, cafe, truckstopp, kollektivholdeplasser, turistinformasjon etc.
Nybygg av boliger i Hemne
40-50 stk leiligheter. To-, tre-og firemannsboliger. Lavblokk mm. Gnr/Bnr: 101/137, 180 og 650.
Etablering av industritomter i Halsa
Området er totalt 800 daa.
Nybygg av godsterminal i Halsa
Området er totalt 800 daa.
Nybygg av eneboliger i Heim
Rekkehus og flermannsboliger vil bli vurdert i planarbeidet.
Ny tilleggskai ved Fv 682 Hennset i Halsa
I investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: