Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Høylandet

Fornyingstiltak på Fv 17 Høylandet-Flått i Høylandet
Del av "Fiskevegen" som enda ikke er fornyet. 8,7km.
Fornyingstiltak på Fv 17 Rosendal-Lona bru i Høylandet
Del av "Fiskevegen" som enda ikke er fornyet. 6,9km.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: