Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Grong

Utbedring av E6 Fjerdingen-Grøndalselv i Namsskogen/Grong
11000m. E8 Grong - Nordland grense, strekning Fjerding-Grøndalselv.
Utbedring av Fv 401 Lauvhammer-Overhalla-Grong
Fra Fylkestingets vegprioriteringer. 47,9km. ÅDT 270-450. C-veg.
Nybygg av hytter ved Grong
35 tomter gjenstår.
Brubygging inklusive tilknytningsveg i Namsskogen/Grong
11000m. E8 Grong - Nordland grense, strekning Fjerding-Grøndalselv.
Utbedring av Fv 760 Skogmo-Grong
Fra Fylkestingets vegprioriteringer. 19,7km. ÅDT 1200-1900. B-veg.
Riving og nybygg av svømmehall i Grong kommune
Bassenget skal utføres som stålbasseng.
Nybygg av barnehage i Grong
Tomten er regulert.
Etablering av infrastruktur på Grong næringspark
Utbygging av vei for mulig utvidelse av næringsparken.
Renovering av brannstasjon i Grong
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Dreneringstiltak på Nordlandsbanen
Bygging og vedlikehold av dreneringsgrøfter og stikkrenner
Utskifting av dekke på kunstgressbane i Grong
Byggetips. Fra forslag til økonomiplan 2015-2018. Investeringstiltak der det ikke er funnet rom for i perioden.
Fornyingstiltak på Fv 775 Gartland-E6 i Grong
Del av "Fiskevegen" som enda ikke er fornyet. 3,6km.
Oppussing av gymbygg i Grong
Byggetips. Fra forslag til økonomiplan 2015-2018. Investeringstiltak det ikke er funnet rom for i perioden.
Asfaltering av vei ved Folkhøgskole i Grong
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Rehabilitering av adm.fløy av kommunehuset i Grong
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Ombygg av varmepumpe i Grong
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: