Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Åfjord

Ny tunnel på Fv 723 Paulen V i Åfjord
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 4,1 (høy). Skredtype stein.
Ny tunnel på Fv 32 Svanabekken (Høvika) i Åfjord
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 2,9 (middels).
Nybygg av flytende sjøhotell ved Bessaker
Hører sammen med Coastline Anglers Resorts i Hvaler, Tustna, Austevoll, Røst og Brønnøysund.
Rassikring på Fv 723 Ryssdalsvatnet i Åfjord
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,9 (høy). Skredtype stein.
Nybygg av boligfelt på Flatlia
5 tomter gjenstår.
Nybygg av gang og sykkelveg på Fv 704 Sandmoen-Rødde i Åfjord
I transportplan Sør-Trøndelag 2014-23. 15,4 km.
Fv 715 Åfjord-Nord-Trøndelag grense, utbedring
I transportplan Sør-Trøndelag 2014-23. 86,2 km.
Nybygg av boliger i Åfjord
4 boligtomter ca 30 meter fra sjøen. Boligpartner har opsjon på en.
Nybygg av boliger i Flatlia
5-6 tomter, Boligpartner har opsjon på en.
Bolting mm. på Fv 723 Paulen IV i Åfjord
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 2,9 (middels).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: