Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Ørland

Nybygg av næringsareal i Bjugn
Gnr/bnr: 31/4, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 31/10, 32/56, 32/128, 32/144, 32/145, 32/160, 32/244.
Etablering av helse på Brekstad i Ørland
20 sykehjemsplasser langtids, 16 plasser korttidsavdeling og 20 omsorgsleiligheter for heldøgns omsorg mm.
Utvikling av hotell og boliger i Ørland
Gnr/bnr: 67/230, 67/229, 67/40, 67/263, 67/214, 67/236, 67/211 og 67/74 m.fl.
Renovering og oppgradering av taksebanen til rullebanen ved Ørland flystasjon
TWY Yankee, den parallelle taksebanen til rullebanen skal renoveres og oppgraderes slik at den tilfredsstiller formelle NATO-krav som nødrullebane for TFJ (Taktiske Jagerfly og TTA (Taktiske Transportfly), samt formelle krav som taksebane iht NATO-krav og EASA-krav (sivil).
Nybygg av boliger på Nordlund ved Vestrått
Nytt boligfelt på Nordlund inn mot travbanen i øst og mot Austråttlunden i sør.
Nybygg av eneboliger i Bjugn
Megler: Aktiv Eiendomsmegling, Silje Leikvold. Tlf: 414 54 746, epost: sil@aktiv.no
Nybygg av eneboliger i Opphaug
Planområdet omfatter til sammen 133.9 dekar.
Nybygg av leiligheter i Botngård, blokk C
Totalt bygges 50 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Botngård, blokk E
Totalt bygges 50 leiligheter.
Nybygg av næring og leiligheter i Botngård
Totalt bygges 50 leiligheter.
Nybygg av boligområde i Bjugn
Privat grunneier.
Ombyggning av kjøkken og fornyelse av bygg på Ørland flystasjon
Ombygging av kjøkken, generell fornyelse av bygg, ca. 3000 m2.
Tilbygg av verkstedbygg for kjøretøy ved AWACS-anlegget på Ørlandet hovedflystasjon i Trøndelag
Bygging av verkstedbygg forkjøretøy ved AWACS-anlegget på Ørlandet hovedflystasjon. Eksisterende byggbestår av en eldre del som skal saneres, og en nyere del, GDC (lengst mot sør)i form av et tilbygg av nyere dato som skal bevares. Nytt tilbygg kommer iforlengelsen av dette bygget. Eksisterende bygg skal kles med samme ytterveggselementer som det nye tilbygget for å få et enhetlig utrykk. Tilbygget er på ca400m2.
Utvidelse av kennelplasser og nytt administrasjonbygg på Ørland flystasjon
Utvidelse av kennelplasser og nytt administrasjonsbygg.
Nybygg av dam på Ørland flystasjon
Bygging av beredskapsdam for evt. separering av forurenset vann.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: