Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Trøndelag fylke

Flatanger (29)
Frosta (37)
Frøya (67)
Grong (60)
Heim (105)
Hitra (93)
Holtålen (6)
Inderøy (308)
Indre Fosen (100)
Leka (3)
Levanger (202)
Lierne (4)
Malvik (206)
Melhus (182)
Meråker (41)
Namsos (123)
Namsskogan (15)
Oppdal (128)
Orkland (208)
Osen (10)
Overhalla (34)
Rennebu (36)
Rindal (31)
Røros (42)
Selbu (15)
Skaun (43)
Steinkjer (177)
Stjørdal (290)
Trondheim (1744)
Tydal (12)
Verdal (145)
Åfjord (68)
Ørland (186)
Ny bru mellom Flakk og Rørvik, Trondheimsfjordbrua
6,7 kilometer lang flyte- og skråstag-bru. Også bru over Stjørnfjorden til Bjugn/Ørland og nye veier.
Nytt marinteknologiske senter i Trondheim
Bygges på Tyholt. Ansvarlig departement for arbeidet er Nærings- og fiskeridepartementet.
Nybygg av boligområde i Overvik, del 3 m.fl.
Totalt 360 daa. ca. 2500 enheter på området.
Nordlandsbanen, ombygging jernbane Stjørdal-Åsen med Forbordsfjellet tunnel
Elektrifisering og noe utbedring av eksisterende jernbanebane. Stjørdal og Levanger kommuner.
Nybygg av bydel på Brøset
1800 boenheter. 330 daa. Klimanøytral byutvikling. Passivhus. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av boliger i Klæbu
Prosjektet blir bygd ut i flere trinn, over en 10 års periode. Totalt ca. 450 daa.
Spenningsoppgradering av sentralnett, Klæbu
Ekisterande ledning er 133 km lang. Oppgradering av transformatorstasjoner i Klæbu, Orkdal, Viklandet og Aura. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Ny fergefri forbindelse på E39 fra Kristiansand til Trondheim
Ferjefri E39 er det største samferdselsprosjektet i norsk historie, vi skal halvere reisetiden mellom Kristiansand og Trondheim og erstatte ferjer med nye marine konstruksjoner. Kom og hør hva som er status nå, vi ønsker å invitere til tverrfaglig dialog og samarbeid!
Nybygg av leiligheter og noen næring/handel i Trondheim
450-500 stk nye boliger. Næringsarealer i 1 etasje. Gnr/bnr: 316/280 og delvis 316/438, 316/50, 316/404.
Utvikling av Trondheim Sentralstasjon
Gnr./bnr. 439/2, 439/9, 439/125, 439/152, 439/154, 439/155 og 439/159
Nybygg av boliger på Lundåsen
Gnr/bnr: 178/295, 8.
Nybygg av leiligheter mm på Lade i Trondheim, trinn 2 og 3
5-7 etasjer. Totalt 500-600 stk boliger. Gnr/bnr: 412/250, 381.
Nybygg av boligområde i Trondheim
Planlagt 600-700 boenheter. Bygges trinnvis.
Nybygg av boliger på Solberg i Trondheim, trinn 2 mfl
Totalt ca 550-650 boenheter på Solbergåsen.
Nybygg av boliger i Lilleby (ny bydel), trinn 7-20
Lilleby Felt B4 600-700 leiligheter. Totalt for alle trinn er 1100 boenheter fordelt på ca 15 år.
Nybygg av kontorbygg i Trondheim, trinn 2-3
Felles parkeringskjeller. 6-15 etasjer. Breeam- NOR Excellent.
Nybygg av vitenskapsmuseum i Trondheim
Oppgradering av magasinene for de vitenskapelige samlingene, og møte behov for fleksible og tidsriktige utstillingsrom.
Nybygg av tunnel Sluppen-Stavne på Byåsen, Trondheim
Byåstunnelen skal munne ut ved den nye brua ved Sluppen. 2km. Miljøpakke Trondheim.
Nybygg av leiligheter i Trondheim
400-500 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus i Ranheim, trinn 2 m.fl
Planlegging for cirka 500-600 boliger.
Nybygg av terrassehus og rekkehus på Gevingåsen i Stjørdal
Totalt ca. 400-600 leiligheter på området i Sørbyen. Gnr/bnr: 162/42 og 162/366
Nybygg av boliger i Trondheim
Totalt 1650 leiligheter kan bli bygget på hele området.
Etablering av handelspark i Nærøysund
Når Vikna og Nærøy kommune i Trøndelag slås sammen 1. januar 2020, vil nye Nærøysund kommune bli Norges største fiskeoppdrettskommune.
Nybygg av vei og Gate på Nærøy
Inngår i langsiktig plan om ferjefri kystvei.
Nybygg av boligområde i Levanger
Trinnvis utbygging. 460 mål bygges ut først, så eventuelt 200 mål til. Totalt 400-500 boliger.
Nybygg av leiligheter i Trondheim
Planområdet er på ca 42,1 daa.
Nybygg av vindkraftpark i Snillfjord kommune
Totalkostnad 3,3 Mrd nok. 55 vindturbiner. 150 MW.
Nybygg av kontor i Trondheim, trinn 5
12.000-13.000 kvadrat.
Ny bru og undersjøisk tunnel i Halsafjorden i Halsa
26 km. Kryssing over Halsafjorden. Grunnundersøkelsene utføres over to faser; i fase 1 skal det gjøres geofysiske målinger og i tillegg innledende geotekniske undersøkelser (uten boring) og basert på resultatene av fase 1 og derav følgende vurderinger skal det i fase 2 gjøres detaljerte geotekniske undersøkelser (med boring).
Nybygg av togverksted i Trondheim
Arealer fase 1 Nytt vedlikeholdsverksted og ombygging av eks. verkstedhaller BRA= ca.14 000 m². Driftsbygget til BaneNOR infrastruktur:BRA= ca. 2 600 m². Annen eksisterende bebyggelse som opprettholdes:BRA= ca. 4 800 m². Fase 2 består i utbygging av en ny driftsbanegård for hensetting av tog.
Nybygg av boliger og dagligvarebutikk på Leangen i Trondheim
5-7 etasjer. Dagligvarebutikk i 1 etasje.
Nybygg av leiligheter på Lade i Trondheim
15 mål. 220-280 boliger.
Nybygg av hotell og leiligheter i Levanger
Ca 40-60 leiligheter og ca 200 hotellrom.
Nybygg av skole og flerbrukshall i Trondheim
Fellesultlysning for bygging av 2 skoler, idrettshall, rehabiliteringssenter og utomhusarealer.
Etablering av næring og lager i Osen
Planområdet er ca 300 daa og planlegges regulert til havn, nærinsbebyggelse, forretning, kontor, industri og fiskerihavn/småbåthavn.
Nybygg av leiligheter og riving av videregående skole i Trondheim
Ladehammerveien 4- 6. Gnr/bnr: 414/177, 178, 181, 480. 4-6 etasjer.
Nybygg av næringsbygg i Stjørdal
Ved flyplassen. Ca 20.000-25.000 m2.
Utvikling av Brattøra i Trondheim
Tidlig prosjekt. Dagens godsterminal på Brattøra skal fjernes, ny lokalisering vurderes til Orkanger. Uklart hva som skal bygges på eiendommen på Brattøra. Ca 30 mål.
Nybygg av forretting og leiligheter i Melhus
Totalt 21 mål. Totalt 250 leiligheter. 23 butikker. Riving ca 10000 m2, nybygg totalt ca 15000 m2
Nybygg av leiligheter og fellesfunksjoner i Trondheim
Fellesfunksjoner i 1 etasje evt. 2 etasje. Gnr/bnr 62/427, 438, 469 mfl.
Nybygg av vindkraftverk og vei i Røyrvik
150,00 MW. Totalkostnad med turbiner 1,5-2 mrd.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
4,718 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 3.890/4.718 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: