Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Vindafjord

Nybygg av frittliggende småhus og konsentrert bebyggelse i Ølen
Gnr/bnr: 273/2 mfl 9 tomter fordelt på eneboliger, tomannsboliger og 1 tomt med konsentrert bebyggelse.
Nybygg av boligområde i Vikedal
15 enheter. Selges til både private og større utbyggere.
Utbedring av Fylkesveg 543/62 Utbjoa ferjekai i Vindafjord/Kvinnherad
I forbindelse med elektrifsering av ferjesambanda i fylket.
Ny miljøgate på Fylkesveg 46 Sandeid i Vindafjord
Fra krysset med fv. 514 (Sandeidvegen) i vest til brua i øst.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: