Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Suldal

Utbedring av rv.13 Lovraeidet–Rødsliane i Suldal
Statens vegvesen anbefaler en ca. 4,0 km lang tunnel frå Lovraeidet til Ersdalen. I tillegg kommer ca. 0,4 km veg i dagen og kryss ved Lovraeidet og ca. 0,5 km veg i dagen ved Ersdalen.
Omlegging av vei og mindre tiltak på Rv 13 Lovraeid i Suldal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype is, stein, flom.
Nybygg av ferieleiligheter i kloppå, vatlandsvåg, trinn 3
Ca 500 m2. Hører sammen med: Vatlandsvåg trinn 1 og trinn 2.
Portal på Rv 13 før Krokanesodden vest i Suldal
Middels prioritert skredpunkt på riksveg. 60m. Skredtype is, tørrsnø.
Rassikringstiltak på Rv 13 Skårajuvet i Suldal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan for Reion øst fra 2015. 400m. Kostnad og start er ikke avklart.
Rassikringstiltak på Rv 13 Gjuvåsen tunnel øst i Suldal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan for Reion øst fra 2015. 400m. Kostnad og start er ikke avklart. Skred etter tiltak i 2010.
Rassikringstiltak på Rv 13 Kyrteig i Suldal
Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 10m. Skred etter tiltak i 2010. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Rv 13 Falkalidtunnelen øst i Suldal
Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 15m. Skred etter tiltak i 2010. Start og kostad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Rv 13 Regnevarden øst i Suldal
Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 25m. Skred etter tiltak i 2010. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rensk + bolting på Rv 13 Breivik i Suldal
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 200m. Skredtype stein.
Nytt overbygg på Rv 13 ved Hylsdalen i Suldal
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 40m. Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 517 Skåpe i Suldal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein, jord og stein. 20m.
Rensk og bolting på Fv 681 Øvrabø i Suldal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein. 150m.
Rassikring på Fv 719 Tengesdal II i Suldal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland.
Nett på Fv 517 Hamratunnelen i Suldal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein. 110m.
Rassikringstiltak på Fv 719 Tengesdal i Suldal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein. Kostad er ikke beregnet.
Rensk og bolting på Rv 13 Skjæring i Suldal
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan for Reion øst fra 2015. Rute 5a. Skredtype stein.
Etablering av rasteplass m.m ved nasjonal turistveg i Hå
Nytt anlegg av rasteplass som erstatter eksisterende plass ved Flesefossen. Omfatter grunnarbeid, nytt toalettbygg og konstruksjonsarbeider. Byggearbeid utgjør hoveddelen av anlegget og utføres i betong, stål og tre.
Rassikringstiltak på Rv 13 Falkalidtunnelen vest i Suldal
Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 10m. Skredtype stein.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: