Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Strand

Nybygg av flerbolighus, enebolig og tomannsbolig i Jørpeland
Ca 66 enheter fordelt på rekkehus, flerbolighus og tomannsboliger.
Tunnel på Rv 13 Tysdalsvatnet III i Strand
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype stein. 1800m.
Tunnel på Rv 13 Tysdalsvatnet II i Strand
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype stein. 1480m.
Riving og ombygg av ungdomsskole i Tau
Rådgiver bygningsfysikk: Multiconsult AS. Kontaktperson: Einar Sunde.
Nybygg av hovedledning ved Strand
Hovedplan VA; Dimensjon Rådgivning AS.
Nybygg av rekkehus i Jørpeland
Totalt 13 rekkehus fordelt på 2 bygg.
Rehabilitering av VA-ledning ved Strand
Hovedplan VA; Dimensjon Rådgivning AS.
Etablering av miljøgate i Jørpeland
Utsatt! Fra "Statoilstasjonen" til torget. Antatt byggestart.
Utbygging av bredbånd i Strand kommune
Fellesutlysning for: Tingvoll, Volda, Strand, Surnadal Gjemnes, Aure, Fjord, Rauma, Hareid og Ålesund kommuner. Total kostnad: 77 mnok.
Tilbygg av va-ledning ved Strand
Forlenge inntaksledning for å forbedre inntakspunkt for råvann i kilden.
Utbygging av reservevannkilde ved Strand
Utbygging av Skartjødna som reservevannkilde for å øke sikkerheten i vannforsyningen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: