Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Stavanger

Nybygg av boliger på Madla-Revheim, Stavanger
Totalt skal det bygges ca. 4000 boenheter i området.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Blir delt inn i flere delprosjekter.
Nybygg av boligområde i Stavanger, del 2
Hafrsby AS skal totalt bygge 2000 boliger. 450 boliger blir utført i del 1.
Nybygg av kontor- og næringsbygg og boliger i Paradis, Stavanger
Gjennomførelsetid: 10-15 år. Vinner i arkitektkonkurransen: "The Long Green" fra Ghilardi+Hellsten Arkitekter sammen med EM2N Architekten og byggeteknikk Florian Kosche ble valgt.
Nybygg av studentboliger i Stavanger
Total utbygging ca. 3000 boliger.
Nybygg av kontor og næring mm på Forus
Totalt 92.000 m2 hvorov 10.000 m2 bolig. Breem Excellent.
Nybygg av boligområde og friområder på Hundvåg
Totalt 394 mål, utbyggingsareale ca 260 mål.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Totalt 6.000 arbeidsplasser.
Nybygg av boligområde i Stavanger, del 1
Hafrsby AS skal totalt bygge 2000 boliger. 450 boliger blir utført i del 1 och blir delt inn i flere delprosjekter.
Nybygg av lavblokker i Stavanger
Totalt 300 boenheter.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Hillevåg bydel, Stavanger
4000 m2 næring. ca. 230 leiligheter. Gnr/Bnr: 21/1261, 21/702, 21/952, 21/602, 21/988, 21/989.
Nybygg av kombinasjonsbygg i Stavanger
22.000-24.000 m2 Adresse: Tanke Svilands gate/Sverdrupsgate.
Nybygg av leiligheter, rekkehus og forsamlingslokale på Hillevåg i Stavanger
6 stk leilighetsblokk mellom 5-8 etasjer og 2 bygg med rekkehus (ca 20 boenheter) mellom 2-5 etasjer. Ca. 160 – 180 boliger, samt et mindre forsamlingslokale på 200-300 m2 BRA. Gnr/bnr: 20/619, 620, 621, 721.
Nybygg av kontorbygg i Hinna Stavanger
Jåttåringen 10,12,14.
Nybygg av boligområde i Finnøy kommune
Totalt 200-300 boenheter i området. 45 boenheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av kontorbygg i Stavanger
<< Breiavatnet Lanterna>> 18.000-19.000 m2
Nybygg av kontorbygg i Forus, del 2 og 3
BREEM NOR-sertifisering.
Nybygg av hotell, næringsbygg og kai i Stavanger
Hotell: 12.000 m2 och kontor: 10.000 m2. 200-300 rom.
Ny Vaulen skole med bydelskulturskole og idrettshall i Stavanger
Nybygg av barneskole B28 med Bydelskulturskole. Riving barneskole 1-7 klass.
Nytt signalsystem ERTMS i Norge
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av punkthus og rekkehus i Stavanger
5 punkthus og 10 rekkehus.
Nybygg av kontor i Forus, D3
23319,3 m2 tomt. Byggeklar tomt.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, D5
25 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av butikk og handelshus i Kvernevik
Ca 5000 kvm forretning og ca 100 boliger.
Nybygg av flerbolighus og forettningsbygg i Hillevåg
Ca. 130 boenheter. Kommer bli delt i flere byggetrinn.
Nybygg av kontor i Forus, S3
6347,5 m2 byggeklar tomt.
Nybygg av barneskole i Storhaug, Stavanger
1-7 trinn (B21 skole), 21 klasserom ca. 630 elever inkludert særskilt tilrettelagt opplæringstilbud (STOLT) med ca. 40 elever.
Nybygg av hotell, kafè og butikk i Storhaug bydel, Stavanger
7550 m2 hotell, 450 m2 næring/kafé/butikk. Gnr/bnr: 52/129, 52/489, 52/487, 52/485 og 52/484.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, D4-1
14,2 dekar. Byggeklare tomter.
Legging av jordkabler i Stavanger
Nedgraving av høyspentlinjer, dobbel 320 kV linje.
Sykkelstamvegen, delstrekning Schancheholen-Sørmarka i Schancheholen
Del av sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes.
Nybygg av leilighetsbygg i Jåttå, Stavanger, felt B5
Totalt skal det bygges 380 boliger på området. Gnr/bnr 16/1544,16/1546, 16/1584,16/68, 16/158.
Rehabilitering og nybygg av ungdomsskole i Stavanger
Gjennomførelsetid: 18-24 måneder.
Nybygg av boligområde i Stavanger, delfelt B7
Felt B7: 50-56 boliger, BRA mellom 80-120 m2.
Nybygg av boligområde i Stavanger
75 boliger fordelt på 33 leiligheter og 42 rekkehus.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Totalt skal det bygges 65.000 m2 næringsbygg fordelt på 9 bygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: