Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Klepp

Utbedring og utvidelse av veg mm på Fv 44 Braut-Re i Klepp og Time
Ca 5 km. 4-felts veg på deler av strekningen.
Nybygg av rekkehus og flerbolighus i Klepp Stasjon
Totalt skal det bygges 400 boenheter i området fordelt mellom Øster Hus Tomter AS og Block Watne.
Nybygg av boliger i Klepp
Tidlig prosjekt. Kostnad er antatt av redaksjonen. Tidligst byggestart er 2025.
Nybygg av leilighetsbygg i Tjøtta
1 bygg med 20 boenheter og 4 etasjer. 2 bygg med 15 leiligheter og 3 etasjer.
Nybygg av flerbolighus og matbutikk på Bryne
70 leiliheter och matbutikk i 1. etasje.
Nybygg av boliger i Klepp
Industrivegen 1b og 1c. 24 stk rekkehus og et leilighetsbygg med 6 stk leiligheter. 2-3 etasjer.
Nybygg av næringsbygg på Øksnavad
Byggeklar tomt. 5 mål.
Nybygg av rekkehus på Klepp
6 boenheter. Skal bygges på samme tomt som Avlastnings- og barnebustad.
Etablering av infrastruktur for boligområde på Tjøtta, Klepp
Infrastruktur for 34 boenheter. Områdeplan; Dimensjon Rådgivning AS.
Trafikksikring av kryss mm på Fv 261. Øksnevadkrossen
Mulig ny reguleringsplan/omregulering. 200m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: