Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Karmøy

Nettforsterkning på Haugalandet, ut til Karmøy.
Flere alternative utgangspunk for kraftledningstraseene mot Håvik på Karmøy vurderes: -Blåfalli koblingsstasjon inst i Matrefjorden i Kvinnherad kommune. -Sauda transformatorstasjon i Sauda kommune. KVU er utført.
Nybygg av fabrikk på Karmøy
Etableringen av et produksjonsanlegg for bioprotein. Karmøy er valgt som ett av to alternative etableringssteder i Europa. Det andre stedet er Teesside i England. Mobile, Alabama i USA er også aktuelt.
Nybygg av flerbolighus i Kopervik
430 mål. Opp til 1000 boliger.
Etablering av nye boenheter i Kopervik
Planforslaget omfatter et areal på ca. 350 daa. Planforslaget legger opp til min. 330 nye boliger/boenheter. Kommunen er grunneier for 50 % av arealene.
Nybygg av bo-og behandlingshjem i Karmøy
32 sykehjemsplasser+8 omsorgsboliger.
Nybygg av hytter og konferansesenter i Kvalavåg på Karmøy
34 Hytter/sommerhus. 120 mål stor halvøy.
Nybygg av boliger på Salhus i Karmøy
Eneboliger, eneboliger i rekke og leiligheter.
Ny- og opprusting av vei i Kopervik og Haugesund
Vei over 2 kommuner. Bompengsprosjekt.
Nybygg av kjedet eneboliger og blokkleiligheter i Avaldsnes
10 stk småhus og 15 stk blokkleiligheter.
Nybygg av rekkehus i Spannetoppen på Karmøy, trinn 2, del 3
Totalt skal det bygges ca. 42 boenheter i trinn 2.
Nybygg av boligområde i Vormedal, trinn 3 mfl
Totalt skal det bygges 75 boenheter i området, fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av boligområde i Åkrehamn
Gnr/Bnr: 15/353 mfl. Foremålet med planen er tilrettelegge for bygging leiligheter- lavblokk, andre typer konsentrert bebyggelse som rekkehus og flermannsboliger mm./eventuelt kombinasjon av lavblokk og konsentrert bebyggelse.
Nybygg av nærings- og boligbygg i Åkrehamn
15-22 boenheter. Gnr/bnr: 15/1577, 15/433, 15/781, 15/1599, 15/844. Størrelse på planområde: 1372 m2.
Nybygg av eneboliger i Karmøy, Kopervik, etappe 2-3
Hører sammen med Ferkingstad Øst II infrastruktur, etappe 2-3.
Utvidelse av havneareal på Husøy industriområde i Karmøy, trinn 2
Utvidelse av havneareal, eksisterende kai på Husøy og Flatskjær og utfylling av sjø.
Nybygg av eneboliger i Kopervik
Hører sammen med Stemmemyr boligområde, infra, etappe 3.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Kopervik
Planforslaget omfatter et areal på ca. 350 daa. Planforslaget legger opp til min. 330 nye boliger/boenheter. Kommunen er grunneier for 50 % av arealene.
Nybygg av ungdomsskole i Karmøy
To parallelle-klasser og maks. 180 elever.
Nybygg av utleiehytter, konferanse-/forsamlingshus, Vormedal
Oppføring av utleiehytter/boliger (15-20 stk) og konferanse-/forsamlingshus, småbåthavn, 2 eneboligtomter samt ombygg av låve til selskapslokale.
Nybygg av flerbolighus i Kopervik
Lavblokkbebyggelse. Gnr/bnr 13/686 mfl
Nybygg av boligområde i Karmøy, etappe 1
Hører sammen med Ferkingstad Øst II infrastruktur, etappe 1. 20-25 boenheter.
Nybygg av rekkehus og enebolig i Kopervik, trinn 2
6 stk rekkehus og 1 enebolig. Gnr/bnr 58/64, 216, 218 m.fl.
Nybygg av idrettshall i Vormedal
Karmøy kommune (heretter kalt oppdragsgiver) har erfaringer med at dokumentasjonsleveranser, prøvedrift av tekniske anlegg og grunnforhold er områder som ofte er utfordrende i prosjektsammenheng, og ønsker dermed å inngå en dialog med markedet for å kunne få innspill på hvordan vi skal kunne løse disse utfordringene mest mulig hensiktsmessig i konkurransesammenheng. Formålet med leverandørkonferansen er å etablere en arena hvor leverandøren kan presentere sin løsning og komme med innspill til anskaffelsen.
Nybygg av flerbolighus ved Torvastad, trinn 2
Totalt skal det bygges 71 leiligheter på området fordelt på 3 byggetrinn.
Nybygg av flerbolighus ved Torvastad, trinn 3
Totalt skal det bygges 71 leiligheter på området fordelt på 3 byggetrinn.
Nybygg av flerbolighus ved Torvastad, trinn 1
Totalt skal det bygges 71 leiligheter på området.
Nybygg av vei i Kopervik
Reguleringsplan er godkjent.
Påbygg av leiligheter i Kopervik
10-15 leiligheter over forretningsbygg.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Kopervik, trinn 3
Totalt 8 tomter fordelt på 6 rekkehus og 2 eneboliger.
Nybygg av sykkelvei, fortau og VA-anlegg i Moksheim
Utføres etter strekningen Norheim-Moksheim.
Utvidelse av barnehage på Kolnes
Tidligt prosjekt fra rådmannens forslag til budsjett 2015-2018. Utvidelse 500-600 m2. Start og kostnad er ikke bestemt.
Kloakksanering i Kopervik
Gjelder Stangelandsvågen og Kopervik sentrum.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: