Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Haugesund

Nybygg av boliger og næring i Haugesund
800-900 boliger+ ca. 10.000 m2 næring.
Nybygg av boliger i Haugesund
Ca 300 stk boliger, 1000 da.
Nybygg av leiligheter, næring og utvidelse av hotell og spa i Haugesund
66 leiligheter i 3 blokker 180 hotellrom hvorav 74 nye rom og 108 rehabiliterte rom.
Nybygg av boligområde i Haugesund
Prosjektet blir utført i flere utviklingstrinn og gjennomføres over flere år. Ca. 150 boliger.
Om- og tilbygg av ungdomsskole i Haugesund
Haraldsvang ungdomsskole moderniseres og bygges ut for 540 elever/6 paralleller. Skolen må ha tilstrekkelig kapasitet og planlegges med mulighet for trinnvis utbygging til ca. 810 elever/9 paralleller.
Nybygg av boligområde i Haugesund
Gnr/bnr: 30/408, 30/411. Minimun: 60 boenheter.
Ombygg av sykehus i Haugesund, trinn 1 B03
Konseptrapport er og utført av: Sweco Norge AS, Atkins Norge.
Nybygg av ungdomsskole på Fagerheim
Prosjekt i tidlig fase. Uklar fremdrift. Uklart omfang. Antatt byggestart. Kostnad ukjent.
Samlokalisering av kommunens administrasjonsbygg i Haugesund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Tornes
Infrastruktur for ca 85 boenheter.
Nybygg av konsentrert bebyggelse med infrastruktur i Haugesund
Kommunal og private eiere. Ca 495 dekar. Start og kostnad er ukjent.
Nybygg av lager/logistikk i Haugesund
Ca. 35 mål gjenstår. Byggeklare tomter, masseutskiftet og ferdig med veg- og VA- anlegg.
Nybygg av leiligheter i Skåredalen
Totalt skal det bygges ca 50 boenheter i området fordelt mellom 2 utbyggere.
Kollektivtiltak på Fv 923 Salhusvegen
Kollektivbyggning for forbedring av vei for busser.
Nybygg av eneboliger i rekke i Skåredalen
Totalt skal det bygges ca 50 boenheter i området fordelt mellom 2 utbyggere.
Nybygg av leilighetsbygg i Skåredalen
Totalt skal det bygges ca 50 boenheter i området fordelt mellom 2 utbyggere.
Nybygg av boliger i Haugesund
Gnr/bnr: 24/84 mfl.
Nybygg av gang- og sykkelveg på Fv 923 Salhusvegen
Gang- og sykkelvei mellom Karmøy-Haugesund.
Renovering og utskifting av avløpsledning i Haugesund
Totalt skal det renoveres/skiftes ut avløpsledninger i 3 etapper. Etappe 1: Storasundsgata 1a og 1b Trinn 2: Spannavegen Trinn 3: Storasundsgata ner mot Karmsundsgata. Trinn 2 blir utført først.
Rehabilitering av dam i Haugesund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Ombygging/rehabilitering av boliger og naust i Haugesund
Planer om restaurering av verneverdige bygninger. Haugesunds eneste gjenværende sjøtun.
Utbygging av spredenett på sykehus i Haugesund
Helse Fonna skal i 2020 gå i gang med utbygging av sitt spredenett på Haugesund sjukehus. Årsaken til dette er at ByggHaugesund2020 bygger ut spredenett for alle funksjoner og en ønsker at resterende byggningsmasse skal ha lik løsning. Dagens løsning med DECT telefoner utgår, mens persøker beholdes. Etablering av fordelere og baser. Totalt skal det utplasseres ca. 530 baser (AP). Disse skal knyttes til eksisterende fordeler rom med nye switcher. U1 og U2 skal tilrettelegges for GSM dekning.
Nybygg av va-ledning i Fagerheim
Fra forslag til investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: