Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Gjesdal

Utbygging av E39 Ålgård-Hove i Gjesdal og Sandnes
Forutsatt finansiert som del av bompengeprosjekt. Godkjent plan for Ålgård-Figgio.
Ny E39 Bue-Ålgård
15 km. 97% veg i dagen, 3% bruer.
Nybygg av vindkraftverk på Gjesdal
Konsesjon er gitt. 80 turbiner. 240 MW.
Utbygging av E39 Ålgård-Hove i Gjesdal og Sandnes, etappe 1
Forutsatt finansiert som del av bompengeprosjekt.
Nybygg av boliger i Gjesdal
Prosjekt i tidlig fase. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Tverrforbindelsen fv.505 Foss-Eikeland - E39 Bråstein
Bypakke Nord-Jæren. Andre etappe av tverrforbindelsen mellom rv. 44 Skjæveland og E39 Bråstein. Ny trase og bru over Ganddal jernbanestasjon.
Fanggjerder på Fv 45 Bergsura i Gjesdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype jord og stein. 800m.
Heving av vegen på Fv 45 Hunnedalen II i Gjesdal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype tørrsnø. 50m.
Skredvoll på Fv 45 Byrkjedal/Giljajuvet i Gjesdal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype tørrsnø, stein. 130m.
Rehabilitering av grunnskole i Ålgård
Den eldste deleln av skolen er slitt og trenger oppussing/oppgradering.
Fanggjerder på Fv 45 Rage (Ragsvatnet) i Gjesdal
Høyt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype jord, stein og flom. 10m.
Etablering av infrastruktur av flerbolighus i Gjesdal, trinn 1
GNR/BNR: 5/4, 9, 10, 34, 46, 56, 58 mfl
Nybygg av rekkehus i Gjesdal
BK 2= 4 stk rekkehus BK 3= 2 stk rekkehus
Ombygg av skole/barnehage i Dirdal, trinn 2
Ombygg av gymsal til undervisningsrom og grupperom. Utskifting av tekniske installasjoner.
Terrenginngrep på Fv 45 Dirdalstunnelen i Gjesdal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein.
Fangvoll på Fv 45 Hunnedalen III og IV i Gjesdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Terrenginngrep av veg på Fv 284 Urdalen I i Gjesdal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland.
Terrenginngrep/omlegging av veg på Fv 284 Urdalen II i Gjesdal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype tørrsnø. 70m.
Plastring på Fv 281 Frafjordtunnelen i Gjesdal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype jord og stein.
Terrengrep/omlegging av veg på Fv 284 Urdal I i Gjesdal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype tørrsnø.
Rassikring på Fv 45 Morkjå i Gjesdal
Middels prioritert i rassikringsplan for Region vest.
Fangvoll på Fv 45 Motland I i Gjesdal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype tørrsnø, flom. 30m.
Rassikring på Fv 281 Frafjorddalen i Gjesdal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype flom. 10m.
Bolting og nett på Fv 45 Nebbatjern i Gjesdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 120m.
Skredvoll på Fv 45 Kleivanuten i Gjesdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 90m.
Etablering av pumper og rør på vannbehandlingsanlegg i Gjesdal kommune
Montasje av pumper levert i annen entreprise. Rørarbeider - leveranse og montasje av rør DN 400 - 1200 og armatur. Diverse omliggende arbeider.
Rassikring på Fv 45 Hunnedalen i Gjesdal
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest.
Terrenginngrep på Fv 45 Mjåland i Gjesdal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 10m.
Terrenginngrep på Fv 45 Motland II i Gjesdal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 287 Bjelland i Gjesdal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype jord og stein.
Terrenginngrep på Fv 285 Ottesvik i Gjesdal
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein.
Utvendig vedlikehold på ungdomsskole i Ålgård
Fuktskader, utskifting av 19 vinduer, utskifting av brostein i glassgård, reparasjon(utskifting av problematisk avløpsrør samt etablere overbygg over dører i glassgård.
Fangvoll på Fv 45 Rage i Gjesdal
Lavt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype jord, stein og flom. 10m.
Forlenging av voll på Fv 45 Hunnedalen V i Gjesdal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland.
Nybygg av sykkelparlering i Gjesdal
Lukket/låsbart sykkelparkeringsanlegg ved kollektivknutepunktet i sentrum, med mulighet for lading ev elsykler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: