Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Bjerkreim

Nybygg av råvannsuttak i Bjerkreim og Gjesdal kommune
Multiconsult har utført hydrologisk analyse.
Nybygg av boligområde med infrastrukur i Bjerkreim
Tidlig prosjekt. Nye områder på begge sider av Gamle Vikesåbakkene. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av barnehage i Bjerkreim, felt B14
Tidlig prosjekt. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Terrenginngrep, stikkrenne/bru på Fv 117 Berithola i Bjerkreim
Høyt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 60m.
Rassikring på Fv 503 Gloppedalen II i Bjerkreim
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype is, stein. 80m.
Nett på Fv 117 Skuggeli i Bjerkreim
Byggetips. Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein. 30m.
Rensk og bolting på Fv 117 Kvelvanuten i Bjerkreim
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 110m.
Rassikring på Fv 503 Gloppedalen I i Bjerkreim
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Fanggjerde på Fv 117 Torgrimsliatunnelmunning
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 200m.
Fanggjerder på Fv 117 Fellibakken i Bjerkreim
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein.
Tørrmur på Fv 117 Malmeisbakken i Bjerkreim
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein.
Støttemur på Fv 110 Nettland i Bjerkreim
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 670m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: