Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Vefsn

Nybygg av næringsarealer, leiligheter og hotell i Mo sentrum
Næringslokaler i sokkelen, to leilighetsblokker på åtte og ni etasjer med 60 leiligheter og et hotell på 17 etasjer og 250 rom.
Ny- alt om- og tilbygg av sykehus i Vefsn
Prosjekt i tidlig fase, ulike alternativ utreds. Ukjent kostnad. Antatt byggestart.
Om- og tilbygg av kjøpesenter i Mosjøen
Planlegger nytt tilbygg ca 5.400 m2, ombygging av eksisterende kjøpesenter ca 6.000 m2, nytt P-hus ca 2.500 m2 og nye boliger ca 2.900 m2.
Nybygg av industri i Vefsn
Man skal bruke fyllingsmasse til utbygging av veier. Fyllingsmassen hentes fra et dolomitdeponi under utvikling nor før Drevjaleira. Byggestart avhenger oppstart av dette dolomitdeponi. Kostnad er antatt av redaksjonen. Totalt 250 dekar.
Nybygg av forretningsbygg, kontor mm i Mosjøen sentrum
Ca 1500 kvm kontor/forretning fordelt på 3 etasjer, ca 1000 kvm leiligheter. Rivingsareal på ca 700-800 kvm fordelt på 2 bygg.
Ombygging av Mosjøen skole, byggetrinn 2
Bygging av ny Gymfløy 300-400 m2.
Nybygg av hytteområde med infrastruktur i Mosjøen
Ca. 100 daa. 40 tomter. Tomtene selges til private samt større utbyggere.
Nybygg av næring i Vefsn
Ca. 20 dekar netto næringsareal.
Opparbeidelse av infrastruktur for industri i Vefsn, trinn 2
Man skal bruke fyllingsmasse til utbygging av veier. Fyllingsmassen hentes fra et dolomitdeponi under utvikling nor før Drevjaleira.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Nordlandsbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av boliger for unge utviklingshemmede i Mosjøen
Boligene planlegges med heldøgns bemanning.
Nybygg av omsorgsboliger i Vefsn
Fra økonomiplan 2018-2021.
Tilbygg av fløy ved sykehjem i Vefsn
Fra økonomiplan 2018-2021.
Riving og nybygg av internat på videregående skole i Mosjøen
Fra investeringsbudsjett 2019-2022. 11 hybler.
Riving og nybygg av brannstasjon
Fra økonomiplan 2018-2021.
Forlengelse av tunnelportal ved Fylkesveg 78 Hjartåsen i Vefsn
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype stein, is, flom. Skredfaktor middels. 35m.
Flytting av ferjekai i Vefsnfjorden
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Asfaltering av Halsmovegen i Mosjøen
Fra økonomiplan 2018-2021.
Etablering av bredbånd i Vefsn, 2021-2023
Fellesutlysning for: Alstahaug, Brønnøy, Bø, Hamarøy, Hattfjelldal, Hemnes, Meløy, Narvik, Sortland, Sørfold og Vefsn kommuner.
Oppgradering/rehabilitering av bru i Vefsn
Fra økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av automatikkanlegg og SD-anlegg på formålsbygg i Vefsn kommune
Fellesutlysning for: Parken bo- og servicesenter, Vefsn sykehjem, Vefsn rådhus, Kulstad skole, Skjervengan barnehage og Olderskog skole, total kostnad: 3 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: