Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Værøy

Nybygg av omsorgssenter i Værøy
Sykehjemmet skal bl.a. inneholde 12 sykehjemsplasser og derav 4 plasser for demente. 1 til 2 korttidsplasser for rehabilitering av pasienter. 1 legekontor, 1 tannlegekontor mm

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: