Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Sortland

Etablering av industriområde i Sortland
Gnr/bnr: 47/1, 29/87, 29/187, 29/304, 29/383, 29/5, 29/11, 29/185, 29/17, 29/186, 29/196, 29/25, 29/317, 29/198, 29/78, 29/42, 29/81, 29/21 og 29/24.
Nybygg av næringsområde i Sortland
Gnr/bnr 16/5, 16/6, 36, 16/16, 15/25, 16/28, 16/44, 16/66, 16/128, 16/133 m.fl.
Nybygg av leiligheter og småbåthavn på Strand i Sortland
3-4 etasje. Ca 100 dekar. Gnr/bnr: 1/325, 1/262, 1/33, 46/1, 1/94, 1/410, 1/406, 1/326 og 1/21.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning A
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning D
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Utbedring av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning C
Vegen skal forsterkes og utbedres til 6,5m bredde. Ca 4,6 km. Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Nybygg av rekkehus på Sortland, Øvre Myrland
Planområdet er på 22,7 dekar.
Nybygg av sykehjem i Sortland kommune
Tre tomtealternativer er blitt utredet, Steinbruddet, Lamarka og Håløygtunet.
Overbygg og fangvoll på Fylkesveg 822 Fiskfjord i Sortland
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 2003m.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning E
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Nybygg av leiligheter i Sortland, trinn 2-4
15 til 20 leiligheter i hvert trinn. Totalt 60 til 80 nye leiligheter.
Utbedring av Fylkesveg 821 Frøskleandskrysset-Elvenes (Lifjordkrysset) i Sortland
Fra Nordland fylkeskommunes investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av boliger i Sortland
Godkjent detaljregulering. Ca. 40 boenheter. Salgspris 30 mil.
Nybygg av leiligheter i bydel Sortland, trinn 2.
20-25 boenheter skall bygges i trinn 2.
Nybygg av næring og boliger på Sortland
Godkjent detaljregulering. Sortland Torg.
Nybygg av boliger på Sortland
16-20 stk mindre boenheter.
Nybygg av leiligheter i rekke på Sortland
Gnr/bnr: 15/248, 2277 og 247.
Nybygg av idrett- og svømmehall i Sortland
Bygges etter Sortland barneskole.
Nybygg av VVA-anlegg ved Havnegata i Sortland
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. VVA Havnegata nytt VVA-anlegg Kulturfabrikken til Kystvakta.
Nybygg av flerbolighus i Sortland
6-10 stk boenheter.
Etablering av va-anlegg i Sortland
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Utbedring av vei i nordre del i Sortland
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Utbedring av Markveien nordre del inkl. kulverter, gang/sykkelvei og ny vannledning.
Utbygging av Fylkesveg 82 Sortland-Risøyhamn
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Nybygg av to- og firemannsboliger nord for Sortland sentrum
Teknobad leverer prefabrikkert baderomsmoduler. Ca 2-4 enheter i trinn 4.
Etablering av bredbånd i Sortland, 2021-2023
Fellesutlysning for: Alstahaug, Brønnøy, Bø, Hamarøy, Hattfjelldal, Hemnes, Meløy, Narvik, Sortland, Sørfold og Vefsn kommuner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: