Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Saltdal

Utbedring av E6 Sørelva-Borkamo i Saltdal, del 1 E6 Sørelva-Viskis
Utbedring av strekning med dårlig geometrisk standard.
Utbedring av E6 Sørelva-Borkamo i Saltdal, del 2 Viskis-Rv 77
Utbedring av strekning med dårlig geometrisk standard.
Utbedring av E6 Sørelva-Borkamo i Saltdal, del 3 Hestbrinken-Borkamo
Utbedring av strekning med dårlig geometrisk standard.
Ombygg til leiligheter med hybler i Rognan
Ca 40-50 boliger ska klimatiseras. Varav 8 stycken er ferdig.
Om- og tilbygg av kulturhus, kontor og bibliotek i Rognan
Prosjektet omfatter restaurering av eksisterende bygningsmasse og et mindre tilbygg med bibliotek, kontorer og kulturskole.
Rassikring/skjæring på Fylkesveg 513 Hogndalen i Saltdal
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor middels. 538m.
Dreneringstiltak på Nordlandsbanen
Bygging og vedlikehold av dreneringsgrøfter og stikkrenner.
Utvidelse av grøft, rensk, bolt og nett ved Setsåhøgda på E6 i Saltdal
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 170m.
Utvide grøft, rensk, bolt og nett av fjellside ved Kakura på E6 i Saltdalt
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor lav. 110m

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: