Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Lødingen

Kulvert, utflytting av veg og voll på E10, Heggelva Fiskefjord i Lødingen
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. 533m.
Nybygg av boliger i Lødingen
Grunneier: Elvin Skovro.
Rassikring/varslingsanlegg og radar på Fylkesveg 837 Høgfjord i Lødingen
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 1043m.
Renovering av firemannsboliger i Lødingen
Opsjoner for begge leilihetene: Overflate behandling i kjeller vegger og gulv. Varmepumpe i alle leiligheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: