Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Hemnes

Nybygg av kontor og forretning på Bjerka i Hemnes
Eksisterende molo må fylles inn.
Nybygg av boligfelt i Finneidfjord, felt 2 m.fl.
Totalt 40 tomter for Grustaket boligfelt.
Nybygg av vannkraftverk i Hemnes
600 m 22 kV jordkabel. Ca 5-6 m høy betongdam, ca 15-20 m lang. 11,1 GWh.
Nybygg av boligfelt i Finneidfjord
10 tomter for felt 1. Totalt 40 tomter for Grustaket boligfelt.
Nybygg av eneboliger på Bjerka i Hemnes
5 byggeklare boligtomter.
Utbygging av bredbånd i Hemnes
Fellesutlysning for områder i: Alstahaug, Leirfjord, Brønnøy, Sømna, Meløy, Øksnes, Hemnes, Lurøy kommuner. Totale kostnad: 100 mnok.
Etablering av bredbånd i Hemnes, 2021-2023
Fellesutlysning for: Alstahaug, Brønnøy, Bø, Hamarøy, Hattfjelldal, Hemnes, Meløy, Narvik, Sortland, Sørfold og Vefsn kommuner.
Vinterdrift av kommunale veier i Hemnes kommune
Vinterdrift av kommunale veier i Bleikvassli og omegn. Oppdraget omfatter i hovedsak snøbrøyting og strøing på veger og plasser i Bleikvassli. Vegnettet som omfattes av oppdraget består av ca 13 km vei + 3500 m2 skoleplass.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: