Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Fauske

Nybygg av hotell i Fauske
240 hotellrom. Etasjeskiller i massivtre. Eventuelt et tekniskt rom i underetasjen.
Nybygg av omsorgsbolig i Fauske
Boliger med støtte fra hjemmetjenesten.
Nybygg av kontorbygg og garasje på Krokdalsmyra i Fauske
Nytt teknisk driftsbygg for å samle beredskapsinstanser, herunder Salten Brann, Sivilforsvaret, kommunal legevakt og Nordlandssykehusets ambulansetjeneste. Videre skal også tekniske tjenester i kommunen under ett tak, herunder avdeling VVA (vei, vann og avløp), avdeling for Park/Idrett, avdeling for Vedlikehold, avdeling for Drift og Avdeling for Renhold.
Etablering av nye 132 kV kraftledninger i Fauske
Stigfjell-Salten 11 km. Hauan-Fauske 1 km.
Nybygg av kraftverk på i Fauske
Gitt konsesjon. 7,30 GWh.
Nybygg av fritidsboliger i Fauske
Grunneier: Dag Lundbakk, Roger Henriksen og Bjarne M Jonassen. Gnr/bnr: 62/45, 87 og 88. 9,6 daa.
Nybygg av hyttefelt i Fauske
Selges til både utbyggere og selvbyggere.
Øke kapasitet på stasjon og terminal i Fauske (K04)
Sporarbeider for at øke kapasitet på stasjon og terminal.
Fanggrøft med fagvoll/mur ved Ytre Kistrand på Rv 80 i Fauske
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor høy. 170m.
Utvidelse av barnehage i Fauske
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Ombygging av barnehage i Valnesfjord, Fauske kommune
Ombygging av ca. ¾ av underetasjen. Dagens tekniske anlegg planlegges skiftet ut.
Nybygg av skytebane ved Vestmyra i Fauske
Innvendig ca 25-30m skytebane.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: