Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Vanylven

Nybygg av kraftverk i Vanylven
8,20 GWh. 70 meter vei.
Utbedring av bru på Fylkesveg 61 i Vanylven
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Nybygg av boliger på Fiskå i Vanylven
Ca 11 tomter. Infrastruktur opparbeides i Vanylven kommune sin regi.
Rassikringstiltak på Fv 4 Sørdalsvatnet I i Vanylven
Prioriteringstall 2,6 i rassikringsplan. Type skred: snø.
Rassikringstiltak på Fv 4 Sørdalsvatnet II i Vanylven
Prioriteringstall 2,6 i rassikringsplan. Type skred: snø.
Utbygging av bredbånd i Møre og Romsdal fylkeskommune
Tildelt en ramme på 27 mnok. Felles utlysning for Aure, Averøy, Gjemnes, Hareid, Herøy, Molde, Rauma, Sande, Smøla, Stranda, Sunndal, Tingvoll, Vanvylen, Volda og Ørsta kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: