Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Sykkylven

Nybygg av skole i Sykkylven
Den nye skolen vil få ca. 500 elever.
Rehabilitering av videregående skole i Sykkylven
Vedlikehold av tekniske anlegg.
Ombygg av godsterminal i Sykkylven
Spennbetongelementer.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 60 Aure bru i Sykkylven, rundkjøring
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Rassikring på Fv 60 Fet i Sykkylven
Prioriteringstall 2,7 (middels) i rassikringsplan. Fjerne masse til magasin og lage voll. Kanskje kulvert.
Fangvoll på Fv 60 Lade III i Sykkylven
Prioriteringstall 2,5 (middels) i rassikringsplan. Fangvoll eller overvåking med radar.
Fangvoll på Fv 60 Lade II i Sykkylven
Prioriteringstall 2,5 (middels) i rassikringsplan. Fangvoll eller overvåking med radar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: