Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Surnadal

Nybygg av 420 kV kraftledning mellom Trollheim - Viklandet
Det skal bygges ny 420 kV kraftledning mellom Trollheim og Viklandet i Surnadal og Sunndal kommuner i Møre og Romsdal. Ledningen blir ca. 47.5 km lang. Det skal bygges ca. 44 km nytt. Ledningen bør være i drift i løpet av 2018 for å møte fremdriftsplanene for vindkraft i Snillfjord.
Nybygg av boliger i Surnadal
40-50 tomter. Selges til selvbyggere.
Nybygg av eneboliger i Surnadal
9 tomter igjen. Byggeklare tomter, infrastruktur er opparbeidet av kommune.
Utbygging av bredbånd i Surnadal kommune
Fellesutlysning for: Tingvoll, Volda, Strand, Surnadal Gjemnes, Aure, Fjord, Rauma, Hareid og Ålesund kommuner. Total kostnad: 77 mnok.
Utbedring av Bæverfjord bru i Surnadal
Tilrettelegging for tømmertransport.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: