Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Sunndal

Skredoverbygg på Riksveg 70 Hoelsand i Sunndal
ÅDT 2760. Skredfator 2,75 middels.
Rassikring på Riksveg 70 Flatvadura øvre og nedre i Sunndal
Nytt skredoverbygg. ÅDT 1530. Skredfaktor 2,7 middels.
Nytt distriktsmedisinsk senter på Sunndalsøra i Sunndal
Oppgradering av lege- og helsesentret.
Nybygg av boligområde i Ålvundfjord
20 eneboligtomter og en tomt for en flermannsbolig med opp til tre enheter.
Nybygg av boliger i Sunndalsøra
12 eneboligtomter og en tomt for flerbolighus.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 62 Sunndalsøra-Håsenkrysset i Sunndal, kryss til rundkjøring
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Nybygg av boliger ved Sunndal
3 tomter gjenstår. Regulert for sammenlagt 11 boenheter.
Oppgradering av Fv 62 Øksendalstunnelen i Sunndal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 5966m.
Rehabilitering av forskningsstasjon på Sunndalsøra, fase 2
Skal etableres 20 stycken nye ras-anlegg.
Vedlikehold av veitunneler i Møre og Romsdal og Trøndelag
Felles kontrakt for Eggetunnelen, Måsørtunnelen, Koatunnelen, Tangtunnelen, Værnestunnelen, Helltunnelen, Stavsjøfjelltunnelen, Væretunnelen, Grillstadtunnelen, Strindheimtunnelen, Skansentunnelen, Ilsviktunnelen, Marienborgtunnelen, Stavnetunnelen, Elgtråkket, Brukbakktunnelen, Hofstadtunnelen, Håggåtunnelen, Bratlitunnelen, Soknedalstunnelen, Harangtunnelen, Freifjordtunnelen, Høgsettunnelen, Eikremtunnelen, Vulviktunnelen, Kansdaltunnelen, Gyltunnelen, Oppdølstrandtunnelen, Hellandtunnelen, Remmemtunnelen, Hjelviktunnelen, Vågstrandtunnelen, Måndalstunnelen, Innfjordstunnelen, Halsatunnelen, Fantebrauta tunnel, Hatlaåstunnelen, Skuggentunnele, Sørnestunnelen, Ellingsøytunnelen, Valderøytunnelen, Moatunnelen, Blindheimstunnelen, Furenetunnelen, Rotsethorntunnelen, Hjartåbergtunnelen, Årsettunnelen, Fyrdsbergtunnelen, Damfosstunnelen, Eidsnakktunnelen, Kvivstunnelen og Kjøshammartunnelen.
Magasin og fangvoll på Fv 310 Brandstad II i Sunndal
Prioriteringstall 2,5 (middels) i rassikringsplan.
Utbygging av bredbånd i Møre og Romsdal fylkeskommune
Tildelt en ramme på 27 mnok. Felles utlysning for Aure, Averøy, Gjemnes, Hareid, Herøy, Molde, Rauma, Sande, Smøla, Stranda, Sunndal, Tingvoll, Vanvylen, Volda og Ørsta kommune.
Brannvurdering ved kommunale bygninger i Gjemnes
Fellesutlysning for: Solsida barnehage, Batnfjord samfunnshus, Gjemnes sjukeheim, Gjemnes driftsbygg, Gjemnes kommune, Hjorten og Gjemneshallen samt opsjon for Bergsøy barnehage og Heggem allakt. hus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: