Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Stranda

Rassikring/ny tunnel Fv 63 Korsmyra-Indreeide, Stranda/Norddal
4,8 km tunnel og 100 meter tunnelportalar. Komplett elektroarbeid for prosjektet. 400 meter veg i dagen med tilkopling på eksisterande vegnett. Ei 25 meter lang bru. Ein 135 meter lang ledevoll for skred på Indreeide.
Ny tunnel på Fv 60 Hamregjølet i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,9 (høy). Skredtype snø.
Ny tunnel på Fv 63 Oppskredfonna tunnel sør i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,8 (høy). 1,4-1,5 km tunnel.
Ny tunnel på Fv 63 Bulegfonna (Buskredfonna) i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,9 (høy). Skredtype snø.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 60 Ringstad skule i Stranda, Forgjengerundergang
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Oppgradering av Fv 60 Streketunnelen I i Stranda
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2201m.
Breddeutvidelse på Fv 650 ved utsiktispunkt i Stranda
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Tilbygg av næringsbygg i Stranda kommune
Tilbygg av Breeze vaskeriet + opparbeiding av utomhus og ny rampe i betong.
Terrengtiltak og overvåking/varsling på Fv 63 Fonna i Stranda
Prioriteringstall 2,7 (middels) i rassikringsplan.
Nytt kryss/rundkjøring på Fv 60 Ringstad i Stranda
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Tettstedstiltak på Fv 60 Stranda sentrum
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Rassikringstiltak på Fv 655 Hjelleskreda i Stranda
Prioriteringstall 2,9 (middels) i rassikringsplan.
Utbedring av bru på Fv 60 i Stranda
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Varsling med radar og stopplys på Fv 63 Grandefonna i Stranda
Eventulelt et skredoverbygg. På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,3 (middels). Skredtype snø.
Utbygging av bredbånd i Møre og Romsdal fylkeskommune
Tildelt en ramme på 27 mnok. Felles utlysning for Aure, Averøy, Gjemnes, Hareid, Herøy, Molde, Rauma, Sande, Smøla, Stranda, Sunndal, Tingvoll, Vanvylen, Volda og Ørsta kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: