Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Sande

Nytt fastlandssamband/fjordkryssing i Sande og Vanylven
Vurderer utbygging av 2 bruer eller 2 tunneler alternativt tunnel og bru.
Utdyping av fiskerihavn, gjersvika i Sande
Investeringsbudsjett 2014-2019.
Nybygg av bustadfelt på Gurskøy i Sande
15-20 enheter, eneboliger, tomanns- og firemannsboliger.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Larsnes
7 område for konsentrert småhusbebyggelse. Gnr/Bnr: 28/1, 2, 14, 15, 17, 30/2 m.fl.
Utbedring av landområde ved Fv 61 Årvik fergekai i Sande
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Opparbeidelse av infrastruktur for bustadfelt på Gurskøy i Sande
15-20 enheter, eneboliger, tomanns- og firemannsboliger.
Utbygging av bredbånd i Møre og Romsdal fylkeskommune
Tildelt en ramme på 27 mnok. Felles utlysning for Aure, Averøy, Gjemnes, Hareid, Herøy, Molde, Rauma, Sande, Smøla, Stranda, Sunndal, Tingvoll, Vanvylen, Volda og Ørsta kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: