Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Rauma

Fjelltunnel og ny veg på E136 Mongeura I og II i Rauma
ÅDT 1820. Skredfaktor 2,56 middels.
Nybygg av industri i Åndalsnes
Ca. 20 mål. Hører sammen med prosjekt: Nesstranda infrastruktur.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 64 Åndalsnes x E136 til sentrum i Rauma
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Nybygg av eldreboliger i Åndalsnes
Realskolen skal eventuelt rives, se prosjekt: Åndalsnes Realskole.
Rassikring på E136 Sæterbøfonna i Rauma
Prioriteringstall 2,95 (middels). Skredtype snø. Heve vollen ca 3 m i minimum 50 m lengde og øke magasinkapasiteten
Rassikring på E136 Mjølkeslettfonn i Rauma
150m lang fangvoll/ledevoll med magasin bak. ÅDT 1820. Skredfaktor 2,56 middels.
Breddeutvidelse på Fv 64 Åfarneset i Rauma
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utbygging av bredbånd i Rauma kommune
Fellesutlysning for: Tingvoll, Volda, Strand, Surnadal Gjemnes, Aure, Fjord, Rauma, Hareid og Ålesund kommuner. Total kostnad: 77 mnok.
Utbygging av bredbånd i Møre og Romsdal fylkeskommune
Tildelt en ramme på 27 mnok. Felles utlysning for Aure, Averøy, Gjemnes, Hareid, Herøy, Molde, Rauma, Sande, Smøla, Stranda, Sunndal, Tingvoll, Vanvylen, Volda og Ørsta kommune.
Utbedring av bru på Fylkesveg 64 i Rauma
Utskifting av rør. Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: