Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Kristiansund

Nybygg av kulturhus med opera, museum, bibliotek mm i Kristiansund sentrum
OMKK Eiendom AS er under stiftelse, eies av Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Nytt kulturhus som skal romme arealer for Operaen i Kristiansund, Stiftelsen Nordmøre Museum, samt bibliotek og kulturskole for Kristiansund kommune. Lokalisering ved Langveien ungdomsskole. Nybygg og gjenbruk (totalrehabilitering) av bygget i Langveien 16.
Nybygg av flerbolighus og parkering i Kristiansund
Ca 90 leiligheter fordelt på 5-6 bygg. 154 parkeringsplasser totalt. Ca 16 båtplasser.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
Ca 30-40 boenheter. Totalt 370 boliger fordelt på 7 felt.
Ny- eller ombygg av distriktsmedisinsk senter i Kristiansund
Bygges etter Sykehuset Nordmøre og Romsdal.
Nybygg av enebolig, flerbolighus og rekkehus, Kristiansund, trinn 3
Ca. 84 enheter totalt. Trinn bygges løpende eller parallelt.
Omlegging av Atlanten stadion i Kristiansund
Masseutskifting og grunnarbeider utføres i eget prosjekt under vinter 2018.
Nybygg av enebolig, flerbolighus og rekkehus, Kristiansund, trinn 1
Ca. 84 enheter totalt. Trinn bygges løpende eller parallelt.
Nybygg av enebolig, flerbolighus og rekkehus, Kristiansund, trinn 2
Ca. 84 enheter totalt. Trinn bygges løpende eller parallelt.
Nybygg av va-ledning i Kristiansund
Fra handlingsplan 2016-2019.
Etablering av boliger, lekeplass og infrastruktur på Kirkelandet i Kristiansund
Gnr/Bnr: 4/8, 529, 528, 536 og 157. Gnr/Bnr: 5/720.
Nybygg av leiligheter på Nordlandet i Kristiansund
Eksisterende brygge skal klargjøres til fire leiligheter med parkering i sokkeletasjen. I tillegg vil det etableres et nytt leilighetsbygg med ca. 8-10 leiligheter i bakkant mot Bjørnehaugen.
Riving og nybygg av leiligheter i Kristiansund
Planavgrensning omfatter et areal på 1,7 daa.
Nybygg av omsorgsboliger i Kristiansund
Tre/massivtre, passivhus-standard og fjernvarme fra fjellbrønn-park. 2-3 etasjer, 16- 22 leiligheter. Ulike alternativ vurderes.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
1,5 daa. P-kjeller 8-9 plasser.
Nybygg av hovedvannledning i Kristiansund
Forslag fra investeringsplan 2016-19.
Nybygg av produksjonshall i Kristiansund
Produksjon av plastbåter. 14 meter høyt.
Kabling og montering av trådløse tilgangspunkter ved kommunale bygg i Kristiansund
Flere trådløse tilgangspunkter. Ny kabling til datapunkter. Flere etasjefordelere. Fellesutlysning for: Dalabrekka barneskole, Allanengen barneskole, Atlanten ungdomsskole, Rensvik barneskole, Goma barneskole, Innlandet barneskole, Kristiansund bibliotek, Altanterhavsbadet, Festiviteten, Frei sykehjem, Grunden omsorgsboliger, J.p. Clausens gate 5-7, Bergan omsorgsboliger, Kaibakken 2 (rådhuset), Bekkefaret 12 A og B, Rensviktunet 15, Roligheten 1 og Sildstimen 1. Total kostnad: 5-6 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: