Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Hareid

Ny fjordkryssing ved Hafast/Sulafjorden, Sula og Ålesund
Kryssing av Sulafjorden. Grunnundersøkelsene utføres over to faser; i fase 1 skal det gjøres geofysiske målinger og i tillegg innledende geotekniske undersøkelser (uten boring) og basert på resultatene av fase 1 og derav følgende vurderinger skal det i fase 2 gjøres detaljerte geotekniske undersøkelser (med boring).
Nybygg av boliger i Hareid
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Nybygg av infrastruktur for Holstadfeltet i Hareid
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Utfylling i Sjøen ved Reffelneset, Hareid
Samme område som prosjekt 62523.
Oppgradering av ventilasjonsanlegg for rådhus i Hareid
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Ombygg av park i Hareid
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Oppgradering av stikkrenner på Fv 61 Hareidsdalen i Hareid
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Ombygg av brannstasjon i Hareid
Samlokalisering av driftsenheter. Etablere garderobelysing og ventilasjonsanlegg.
Tilbygg av brannstasjon i Hareid
Samlokalisering av driftsenheter. Videreutvikling av eksisterende bygg: kontor og ny hall for maskin/utstyr.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 61 Hareidsdalen i Hareid, avkjørselsanering
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Utbygging av bredbånd i Hareid kommune
Fellesutlysning for: Tingvoll, Volda, Strand, Surnadal Gjemnes, Aure, Fjord, Rauma, Hareid og Ålesund kommuner. Total kostnad: 77 mnok.
Nybygg av infrastruktur i Hareid
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Fangvoll og magasin på Fv 37 Brandalstranda I i Hareid
Prioriteringstall 2,6 (middels) i rassikringsplan.
Fangvoll og magasin på Fv 37 Brandalstranda II i Hareid
Prioriteringstall 2,6 (middels) i rassikringsplan.
Fangvoll og magasin på Fv 37 Brandalstranda III i Hareid
Prioriteringstall 2,6 (middels) i rassikringsplan.
Utbygging av bredbånd i Møre og Romsdal fylkeskommune
Tildelt en ramme på 27 mnok. Felles utlysning for Aure, Averøy, Gjemnes, Hareid, Herøy, Molde, Rauma, Sande, Smøla, Stranda, Sunndal, Tingvoll, Vanvylen, Volda og Ørsta kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: