Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Giske

Nybygg av boliger, kontor og forretning på Valderøya i Giske
Kontor og forretning i 1 etasje. Gnr/bnr: 185/170, 265, 266, 304, 312, 336.
Utvidelse av kai i Giske
200 m utvidelse.
Utbedring av bru på Fv 658 i Giske
Stor kloridbelastning. Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utdyping av fiskerihavn, Roald i Giske
Tiltak i fiskerihavner. Planlagt for perioden 2018-2023.
Etablering av kommunale utleieboliger vest for Øyasentret på Valderøya
7 stk boenheter. Det er tenkt 3 stk eneboliger i kjede med carport som mellombygg og 1 stk 4-mannsbolig i 2 plan.
Oppgradering av Fv 127 Alnestunnelen i Giske
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1493m.
Utdyping av farled, Djupflua i Giske
Fra forslag til NTP, 2018-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: