Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Averøy

Nybygg av næring i Averøy
Ca. 200.000 m2 disponibelt areal. Infrastruktur er delvis utbygd.
Nybygg av boliger, naust og båtplasser m.m. i Kårvåg
5 prosjektområder for småhus/rekkehus opp mot 100 enheter. 63 eneboligtomter. Barnehage. 70 båtplasser.
Nybygg av barneskole og idrettshall ved Rangøykrysset på Kårvåg i Averøy
Skolen skal bygges ved Rangøykrysset på Kårvåg. Skolen skal dimensjoneres for ca. 240 elever på 1. til 7. trinn.
Etablering av fiskerikai/servicestasjon på Langøya i Averøy kommune
Planarbeidet vil legge til rette for utvidelse av eksisterende næringsvirksomhet og mulig utfylling i sjø. Planavgrensning omfatter et areal på ca. 5,3 daa, hvorav ca. 2,3 daa utgjør arealer i sjø. Gnr/bnr: 78/3, 78/37, 78/193 og 78/208.
Nybygg av eneboliger i Averøy
Ca. 25 tomter totalt.
Utskifting av sjøkabel mellom Averøy og Gjenmnes
Oppgradering av 66kV kabel til 132kV.
Nybygg av hyttefelt i Aure kommune
42 daa. Grunneier er Morten Løvseth, Selsbakk øvre 3 A, 7027 Trondheim.
Tettstedstiltak på Fv 64 Bruhagen i Averøy
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Oppgradering av Fv 64 Atlanterhavstunnelen Kristiansund/Averøy
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 5779m. 250muh.
Utbygging av bredbånd i Møre og Romsdal fylkeskommune
Tildelt en ramme på 27 mnok. Felles utlysning for Aure, Averøy, Gjemnes, Hareid, Herøy, Molde, Rauma, Sande, Smøla, Stranda, Sunndal, Tingvoll, Vanvylen, Volda og Ørsta kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: