Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Aure

Nybygg av flytende sjøhotell ved Tustna
Hører sammen med Coastline Anglers Resorts i Hvaler, Bessaker, Austevoll, Røst og Brønnøysund.
Fornyelse av anlegget ved Fv 682 Arasvika ferjekai i Aure
I investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Fanggjerde på Fv 359 Spjøtneset- Hamnabekken i Aure
Prioriteringstall 2,5 (middels) i rassikringsplan. Endepunktene er ikke fastlagt. ca 400 m langs gjerde
Utbedring av bru på Fylkesveg 680 i Aure
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utdyping av farled, Ringholmen i Aure
Fra forslag til NTP 2014-2023. Planlagt utført i perioden 2018-2023.
Nybygg av hytter på Ertvågsøya i Aure
13,5 daa. Gnr/bnr: 97/1, 56 og 57.
Utbygging av bredbånd i Aure kommune
Fellesutlysning for: Tingvoll, Volda, Strand, Surnadal Gjemnes, Aure, Fjord, Rauma, Hareid og Ålesund kommuner. Total kostnad: 77 mnok.
Utbygging av bredbånd i Møre og Romsdal fylkeskommune
Tildelt en ramme på 27 mnok. Felles utlysning for Aure, Averøy, Gjemnes, Hareid, Herøy, Molde, Rauma, Sande, Smøla, Stranda, Sunndal, Tingvoll, Vanvylen, Volda og Ørsta kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: