Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Aukra

Utdyping av fiskerihavn, rindarøy i Aukra
Investeringsbudsjett 2014-2019.
Ny reserveferjekai ved Fv 216 i Aukra
I investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Etablering av vann- og sjøledning på Gossen i Aukra
Øya Orten har blitt ein del av Aukra kommune etter kommunereformen. Øya har eit osmose-anlegg i dag, som skal avviklast, og Aukra kommune skal i 2020 legge ei vassleiding ut til øya frå Småsundet på Gossen. Dimensjon skal vere 75 mm, og strekninga er på om mellom 10 og 15 km avhengig av traseval. Total strekning er inkludert grøft på land på begge sider. Det skal byggast landtak både på Gossen og på Orten. I Småsundet på Gossen må det sprengast ei grøft, lengde ca. 40 m fram til eksisterande vasskum. På Orten skal det etablerast ein landtakskum ca. 50 meter inne på land. Her er grunnforholda ukjent , men ein kan rekne med at det er fjellgrøft heile vegen fram til plassering ny kum.
Nybygg av 2-, 4-mannsboliger og blokker i Aukra, felt BK 1
Dette er et tomtefelt som inneholder 6 enkelttomter, med formål å oppføre 2- eller 4-mannsboliger.
Ny tilleggskai ved Fv 216 Småge ferjekai i Aukra
I investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: