Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Ålesund

Ny 4-felts veg i tunnel fra Breivika til Lerstad i Ålesund
3300m. Bypakke Ålesund. Bompengesøknad til behandling.
Nybygg av flerbolighus, forretningsbygg m.m i Ålesund
Planprogrammet er vedtatt. Prestebrygga, Stornespiren, Rådhusplassen mfl.
Nybygg av boliger, næring og bydelspark på Skutvika på Aspøya, Ålesund
136 daa. Ca 500 stk boliger. Gnr/Bnr: 200/286, 283, 469 m.fl.
Ny tunnel på E136 Ysteneset-Skutvika i Ålesund
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Nybygg av handel/næring i Ålesund
Ca. 35 mål gjenstår.
Nybygg av flerbolighus i Ålesund
Godkjent detaljregulering. Parkeringskjeller.
Nybygg av boliger og næring i Ålesund
Næringsbygg med ca. 4-6 etasjer. Ca 50 stk leiligheter.
Utbedring av E39 Vegsund-Breivika i Ålesund
5km. Bypakke Ålesund, fase 1.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 60 Blindheimshallen-Hatlehol i Ålesund, kryssombygging
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Nybygg av hovedbrannstasjon i Ålesund
Fra investeringsplan 2016-2019.
Nybygg av idrettshall for håndball mm på Spjelkavik
Samarbeidsprosjekt med Spjelkavik Idrettslag, Klatreklubben Ålesund, Ålesund Ju Jitsu Klubb, Ålesund Judoklubb og Spjelkavik VGS (Møre og Romsdal fylkeskommune). Gnr/Bnr: 25/390, 22/212, 22/340 og 22/341. BREEAM nivå «Good».
Rehabilitering av skole og idrettshall i Ålesund, trinn 1
Samspillsfasen planlegges utført i august-november 2020. Totalentreprisen planlegges utført i januar 2021-juni 2022.
Opprydding av forurenset havn i Ålesund
Samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Kystverket.
Nybygg av 2-manns og 4-mannsboliger i Ellingsøy
Decra tak. Parkeringskjeller.
Nybygg av boliger på Moa i Ålesund kommune
Gnr/Bnr: 25/312, samt del av 25/359, 25/359, 25/165 og 25/66. 35-40 boenheter. 3-5 etasjer.
Nybygg av boligblokk ved badeanlegg i Brattvåg sentrum
Gnr/Bnr: 328/347, 29, 720, 222, 47, 903, 902, og 148.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Ålesund
Prosjektet kommer ikke i gang før statens vegvesen og Ålesund kommune startet opp ombyggingen av riksvei 60. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av boliger i på Steinvågneset i Ålesund
Formålet med detaljreguleringsplanen er å transformere eldre industri-/næringsbygg til hovudsakleg bustadformål.
Nybygg av boligfelt i Sandøy
Infrastrukturen er ferdig opparbeidet.
Nybygg av flerbolighus i Hatlane, trinn 4
På samme tomt skal det også bygge om eksisterende bygg til leiligheter og næring.
Ombygg til flerbolighus og ev nybygg av leiligheter i Skodje
40-60 leiligheter. 1 blokk og 2 rekkehus.
Om- og nybygg av boliger og forretning i Ålesund kommune
Vindgard Terrasse. Gnr/bnr: 51/234 og 235.
Nybygg av boligområde i Brattvåg
15-20 tomter for eneboliger, ev 2-4 mannsboliger. Godkjent detaljregulering.
Nybygg av boliger i Ålesund
10-20 boliger. Vest siden: 7 daa.
Nybygg av eneboliger i Eidsvik
18 eneboliger som selges til selvbyggere. Total tomtareal 30000 kvm.
Utretting av veg og opparbeidelse av gs-veg på Fv 661 i Skodje
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Nybygg av kombinert leiligheter og tjenesteyting i Sjøholt sentrum
Området i sør er regulert til kombinert formål bustader/tjenesteyting. Planen åpner for lavblokk i 3 etasjer på flata nede ved Sjøholtvegen. Det skal kunne etableres kafé eller liknende tjenesteyting i deler av 1. etasje. Området i nord er regulert til boliger konsentrert. Planen åpner for bygg i 2 etasjer i form av flermannsboliger, eller småhus sammenbygd i kjeder eller rekker.
Nybygg av eneboliger i Sjøholt sentrum
Området i sør er regulert til kombinert formål bustader/tjenesteyting. Planen åpner for lavblokk i 3 etasjer på flata nede ved Sjøholtvegen. Det skal kunne etableres kafé eller liknende tjenesteyting i deler av 1. etasje. Området i nord er regulert til boliger konsentrert. Planen åpner for bygg i 2 etasjer i form av flermannsboliger, eller småhus sammenbygd i kjeder eller rekker. Gnr/Bnr: 95/145, 240, 452, 471.
Ny tunnel ved Fv 390 Steinvågsund-tunnel
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Nytt sykkelfelt og undergang ved Borgundvegen-Åse
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Nytt sykkelfelt ved Borgundvegen-Høgskolen
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Utbedring av E 136 Lerstadtoppen - Nørvevika
Bypakke Ålesund, fase 3 - 2024-28.
Byromsopprusting Jugendbyen, Ålesund
Bypakke Ålesund, fase 4 - 2029-33.
Fortau og kollektivopprustning Gamlevegen Ellingsøya
Bypakke Ålesund, fase 4 - 2029-33.
Gate- og plassopprustning Aspøya
Bypakke Ålesund, fase 4 - 2029-33.
Kollektivtrase Flisnes-Emblem + adkomst Emblemssanden
Bypakke Ålesund, fase 4 - 2029-33.
Kryssutbedring E39 Spjelkavik - Vegsund
Bypakke Ålesund, fase 4 - 2029-33.
Ny gang og sykkelveg Ratviksvingen – Hatlane
Bypakke Ålesund, fase 4 - 2029-33.
Ny miljøgate Spjelkavik
Bypakke Ålesund, fase 4 - 2029-33.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: