Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Vang

Rassikringstitak på E 16 Myravike aust i Vang
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Rassikringstitak på E 16 Nystuen i Vang
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Rassikring på E16 Kvamskleiva i Valdres i Vang
Strekningen Synshagen-Øylo: Samlet veglengde er ca. 5,4 km, inkludert tunnel med lengde ca 1,8 km. Prioritet høy i rassikringsplan. Type skred: stein. Felles kontrakt for prosjektledelse for E16 Valdres og Rv. 4.
Nybygg av hotell i Valdres
Ca 100 hotellrom.
Overbygg på Fylkesveg 293 Sandvike i Vang
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor lav. 150m.
Nybygg av kafebygg ved fjellterminal ved nasjonal turistveg på Valdresflye
Oppdragsgiver har utarbeidet plan for å erstatte eksisterende kafébygg på fjellterminalen Gjende med nytt bygg. Gjende er utgangspunkt for blant annet fotturen over Besseggen.
Omlegging og mur på Fylkesveg 293 Kviture i Vang
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor lav.
Nybygg av boliger i Ryfoss
1 stk tomt for leiligheter og 53 stk tomter for eneboliger/tomannsboliger.
Fangvoll på Fv 53 mellom Mellvike og Tyinsstølen i Vang
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor middels.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: