Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Vågå

Rassikringstitak på Rv 15 Aust for Byrbergstunnelen i Vågå
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype stein.
Rasgjerde på Fv 468 Urdsand i Vågå
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor lav.
Rassikring på Fv 436 Bergebakkane i Vågå
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor lav.
Steinsprangnett mm på Fv 468 Solsidevegen i Vågå
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor middels.
Vedlikeholdstiltak på Fv 51 Randsverk-Lemonsjøen i Vågå
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 3 km. ÅDT 750.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: