Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Trysil

Nybygg av familiepark i Trysil
60-70 leiligheter, 300-600 senger.
Nybygg av appartmentsleiligheter og hytter i Trysil
Godkjent detaljregulering. Ca. 120 enheter.
Ny- om- og tilbygg av trygdeboliger i Østhagenområdet i Trysil
Fra forslag til investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av leiligheter og forretningslokaler i Trysil
Bygges i to trinn. Opparbeidelse av infrastruktur utføres på separat prosjekt.
Nybygg av familiepark i Trysil
290 DAA. Max utbyggingspotensial 20000 kvm.
Nybygg av leiligheter i Trysil
Ca 30-40 leiligheter.
Nybygg av hytter i Trysil-Knuts Fjellverden
15 hyttetomter. Ferdig regulert. Salg både til firma og privatpersoner. Område Trysil-Knuts Fjellverden. Infrastruktur ca 3- 4 mill kroner.
Utvidelse av massetak i Ljørdalen,Trysil
Det er planlagt med et uttak på inntil 10 000 m3 i året.
Nybygg av avlastningsveg i Trysil
Tidlig prosjekt. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Utvidelse av masseuttak i Trysil
Gjennomsnitt ca 75 000 m3 pr. år.
Nybygg av parkeringsplass ved legesentret i Trysil
Parkeringsplass vest for dagens parkering ved legesenteret ettersom dagens parkering er for liten.
Etablering av en gangveg mellom Liavegen og ned til «Storvegen» i Trysil
Etablering av en gangveg mellom Liavegen og ned til «Storvegen» som erstatter dagens trapp.
Rehabilitering av VA-ledninger på Nybergsund i Trysil kommune
Strekket er på til sammen ca. 70 m med VA-ledninger og etablering av 2 kumgrupper.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: