Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Stor-Elvdal

Nybygg av fritidsboliger i Stor-Elvdal
Forslagstiller er Paa Koppang AS. Paa Koppang AS er et samarbeid mellom de tre grunneierne Nordstu Koppang Bruk AS, Svein Eberhard Østmoe og KF Stor‐Elvdal kommuneskoger.
Utbedring av Fv 30 Nordstumoen-Tynset i stor-Elvdal/Tynset
I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Etablering av småhusbebyggelse i Stor-Elvdal
Gnr/bnr:19/7, 19/126, 19/156, 19/761, 19/1032, 19/1045, 19/1247, 19/1248, 19/1330, 19/1583, 19/1742, 19/1743, 19/1744, 19/1745, 19/1746 og 19/1751.
Opparbeidelse til råstoffutvinning på Koppang i Stor-Elvdal
Totalt uttak er forventet til ca. 200.000 pfm3. Uttaket er inndelt i 3 faser hvor det er beregnet at fase 1 utgjør ca. 43 000 pfm3, fase 2 ca. 91 000 pfm3 og fase 3 ca. 62 000 pfm3.
Oppgradering av riksveg i Stor-Elvdal
6 km. Utvikling av eksisterende veg for å utbedre trafikkforholdene langs riksveg 3 på strekningen Fjell til Opphus nord.
Rassikringstiltak på Fv 606 Oluftsua i Stor-Elvdal
Skredtype stein. Skredfaktor låg. Tiltak og kostnad er ikke vurdert enda.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: