Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Stange

Nybygg av hytteområde i Stange
150-190 hytter. 200 båtplasser.
Nybygg av ungdomsskole i Stange
Lokalisering ved Stange videregående skole. Ny ungdomsskole for 450 elever.
Nybygg av flerbolighus og eneboliger i Stange
Godkjent regulering. Ca. 100 enheter.
Utbedring av Fylkesveg 24 Støa-Gata i Stange
I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Nybygg av rekkehus og kjedet enebolig i Ottestad
60-80 boenheter fordelt på rekkehus og kjedet eneboliger. 22daa.
Nybygg av boliger i Stange, B8, B9, B10
Totalt skal det bygges 300 boenheter i området. Prosjektet utføres i flere byggetrinn.
Nybygg av leilighetsbygg i Ottestad
Utføres i 3 byggetrinn. Totalt ca. 5.250 m2 BRA.
Nybygg av omsorgsboliger i Stange
2-5 etasjer. 70-80 leiligheter i to byggetrinn.
Nybygg eller rehabilitering av basseng og garderober i Ottestad
Utredningen gjelder bygging av ny basseng på Ottestadområdet.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Stange
Regulering er godkjent. 12-15 enheter.
Utbedring av Fv 222 Tangen x E6 - Hamar x Åkersvikavegen
I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 .Analyse- og tiltaksplaner foreligger.
Utbedring av forfall på Fv 24 Korsbakken-Stange i Stange
5780 m. ÅDT 4200. Fra handlingsprogram for fylkesveger Hedmark 2018-2023.
Nybygg av boliger i Stange
Hobergvegen 138-146, Gnr 16, bnr 20, 21, 22, 23, 24 med flere.
Nybygg av småhusbebyggelse i Stange
Grunneier: Børre Johnstad.
Ny gang- og sykkelveg på Fylkesveg 199 Kirkevegen i Stange
Fra handlingsprogram for fylkesveger 2018-2023, med planlagt utførelse 2022-2023.
Rehabilitering av innvendige avløpsrør i boligblokk i Stange kommune
NO-Dig. Innvendig rørfornying av avløpsrør i 2 boligblokker der hver blokk består av følgende: Det er 3 hovedinnganger, A, B og C. Hver inngang har 3 leiligheter i hver etasje, 3 etasjer. Totalt 27 leiligheter pr blokk. Det er kjeller under begge blokkene. Hver post beskriver hvilke avløpsrør som skal inkluderes i utførelsen. Dette gjelder bad, wc-rom og kjøkken. Utførelsen gjelder også vertikale hovedstammer fra yttertak til kjeller. Boligblokkene er bebodd under utførelsen og dette må hensyntas.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: